PHU "AGRED Agnieszka Perkowska

ul. Nowosielska 50, 15-617 Białystok

NIP: 542-304-90-68

Nr rachunku bankowego:

26 1050 1823 1000 0091 2750 5130